10 tips voor gemeente om mantelzorg te organiseren

De notitie ‘Mantelzorg ondersteuning is de basis’ bevat het kader voor gemeenten die vanuit de Wmo verantwoordelijk zijn voor mantelzorgers.
Uitgangspunt zijn de vier V’s: vinden, versterken, verlichten en verbinden.

https://www.movisie.nl/artikel/tien-tips-gemeenten-om-mantelzorgondersteuning-goed-te-regelen