Medische basiskennis: Algemene farmacologie

  • Posted on
  • 355
Specifications
Subcategorie -
Type elearning
Tijdsduur 2-uur
Taal Nederlands
Doelgroep medischeprofessionals
Link -
Description

Iedereen die in de zorg werkzaam is wordt geconfronteerd met het gebruik van medicijnen. Zorgvragers verwachten duidelijke informatie over het correct gebruik, de mogelijke bijwerkingen en antwoorden op vragen over medicijngebruik. Deze e-learning-module is ontwikkeld voor het opfrissen van uw basiskennis van farmacologie.

Inhoud – De module Algemene Farmacologie is onderdeel van serie modules waarin de medicatie van de orgaanstelsels van het lichaam aan de orde komt. Deze module sluit goed aan op de vraag uit de praktijk om hulp bij het opfrissen van de basiskennis rond farmacologie. Deze module is een kennis- en inzichttraining, opgebouwd uit een aantal onderdelen; Algemene Farmacologie, het recept, farmacokinetiek en -dynamiek, doseringen en ADME (Absorptie, Distributie, Metabolisme en Excretie). Daarnaast kent deze module een pretoets en een posttoets. De module is bovendien ondersteunend bij de module Psychofarmaca.

Klik hier om deze les te volgen.