Leren over dementie

  • 573
Specifications
Subcategorie Hoe-herkennen
Type elearning
Tijdsduur n.v.t.
Taal Nederlands
Doelgroep medischeprofessionals
Link -
Description

Content – Inleidend: wat is dementie en welke vormen bestaan er? Daarna:

  • Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. Cursisten leren om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie zij zorgen en de invloed van bijvoorbeeld de omgeving en lichamelijke klachten op het welbevinden van mensen met dementie.
  • Deel 2 gaat over het omgaan met onbegrepen gedrag (probleemgedrag) van mensen met dementie. De cursisten leren met een stappenplan te werken bij onbegrepen gedrag. Zij verdiepen zich in vijf typen gedrag: agressief, apathisch, afhankelijk, achterdochtig en rusteloos gedrag.

Accreditatie – Deze e-learning is voor acht punten (vier per deel) geaccrediteerd bij het Kwaliteitsregister V&VN.

Klik hier om deze les te volgen.

Related Listing