Verzorging

Inleiding – Partners en familie nemen de verzorging van hun naaste met dementie meestal vanzelfsprekend op zich. Maar naarmate het ziekteproces vordert, wordt het verzorgen een zware opgave. Veel mantelzorgers raken zelfs overbelast door de zorg. Lees h...

  • Posted On
Read more

Alzheimer Experience

Doel – inlevingsvermogen bijbrengen aan de zorgverlener. De Alzheimer Experience heeft tot doel deze kennis- en begripskloof te versmallen. Format – Het is een gratis, online, interactieve mediaproductie, waarin het leven van een persoon met Alzheimer...

  • Posted On
Read more

Alzheimer Assistent

Format – Website waarop je kan inloggen, en ook beschikbaar als mobiele applicatie voor op de smartphone of tablet. App beschrijving: de Alzheimer Assistent, hét interactieve informatiemiddel en hulp voor mantelzorgers van mensen met dementie. Uw beste...

  • Posted On
Read more

Cursus ‘Dementie’

Inleiding – De aandoening dementie komt alleen al door de vergrijzing steeds vaker voor. Verpleegkundigen en verzorgenden hebben er daarom ook steeds vaker meer te maken. Betere kennis en inzicht over dit ziektebeeld kan zorgen voor betere zorg, die aan...

  • Posted On
Read more

Cursus ‘Vrijheidsbeperkende maatregelen’

Inleiding – Vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) zijn maatregelen die gebruikt worden om een persoon bewust te beperken in diens vrijheid. Doel hiervan is de persoon en / of diens omgeving te beschermen tegen risico’s en / of gevaar voor de gezondhei...

  • Posted On
Read more

Cursus ‘Werken als hulp bij het huishouden’

IN ONTWIKKELING Inleiding – Cursus wordt momenteel ontwikkeld op basis van een gelijkaardige cursus ontwikkeld door en voor thuiszorgverplegers bij IVT Zorg: Als hulp in het huishouden speel je een belangrijke rol bij het het in stand houden van een sch...

  • Posted On
Read more

Leren over dementie

Content – Inleidend: wat is dementie en welke vormen bestaan er? Daarna: Deel 1 gaat over een persoonsgerichte manier van omgaan met mensen met dementie. Cursisten leren om te kijken naar de behoeften van de mensen voor wie zij zorgen en de invloed van ...

  • Posted On
Read more

Power Course Dementie

Content – In de Power Course Dementie komen vijf thema’s aan bod: – Kenmerken van dementie – Gevolgen voor de persoonlijkheid – Gevolgen voor de dementiepatiënt en zijn omgeving – Communicatie met de dementerende medemens ...

  • Posted On
Read more

E-learning Dementie

  AANVRAAG INGEDIEND Content – In e-learning Dementie’ komen vier verschillende doelgroepen aan bod: familie, partners, de dementerende zelf en de jong dementerende. Elk hoofdstuk bevat specifieke tips en handvatten en een top drie van ve...

  • Posted On
Read more

Signaleren en aanpakken van oudermishandeling

AANVRAAG INGEDIEND Content – In de module ‘Signaleren en aanpakken van oudermishandeling’ leert u wat er onder ouderenmishandeling wordt verstaan en welke stappen u kunt ondernemen wanneer u zelf slachtoffer van ouderenmishandeling bent ...

  • Posted On
Read more