Omgaan met dementie – mantelzorgers en vrijwilligers

Inleiding – In 2050 lijdt naar verwachting 1 op de 44 Nederlanders aan dementie. Dat betekent dat we steeds meer mensen zullen tegenkomen met deze ziekte. Bij dementie wordt vaak alleen gedacht aan geheugenproblemen, terwijl dementie een verzamelnaam is...

  • Posted On
Read more

Inzicht in dementie

Doel – Na het doorlopen van de cursus heeft de cursist inzicht in wat (het proces) dementie betekent voor: de cliënt, zijn familie en voor zichzelf als zorgverlener, en de wijze waarop de benadering van de cliënt hierop kan worden aangepast.   Inhoud...

  • Posted On
Read more

Omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag

Inleiding – Deze e-learning gaat over het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag. Moeilijk hanteerbaar gedrag is al het gedrag van een cliënt dat deze cliënt en/of zijn/haar omgeving (familie van de cliënt, zorgverleners) als moeilijk hanteerbaar erv...

  • Posted On
Read more

Wat moet ik regelen?

Inleiding – Naarmate het dementieproces doorgaat, wordt iemand afhankelijker van (professionele) zorg. Daarnaast kan iemand steeds minder goed zijn/haar eigen beslissingen maken. Dit kan tot juridische en financiële overwegingen en problemen leiden...

  • Posted On
Read more

Wat moet ik regelen? (Turks)

Inleiding – Naarmate het dementieproces doorgaat, wordt iemand afhankelijker van (professionele) zorg. Daarnaast kan iemand steeds minder goed zijn/haar eigen beslissingen maken. Dit kan tot juridische en financiële overwegingen en problemen leiden...

  • Posted On
Read more

Omgaan met dementie

Inleiding – Iemand met dementie verandert. Dit vraagt ook bij naasten veel aanpassingsvermogen. Omgaan met iemand met dementie vraagt veel van de naaste omgeving. Lees onze praktische tips bij het omgaan met iemand met dementie. Inhoud – 4 pagina’s ...

  • Posted On
Read more

Zorgen voor iemand met dementie

Inleiding – Dementie heeft een grote invloed op het leven van mensen met dementie en hun familie. Iemand met dementie wordt naarmate het ziekteproces vordert steeds afhankelijker van zijn omgeving. De mantelzorger krijgt te maken met een continu proces ...

  • Posted On
Read more

Veiligheid in huis

Inleiding – Naasten van mensen met dementie moeten een evenwicht zien te vinden tussen bescherming van de persoon met dementie tegen gevaar en het stimuleren van zijn onafhankelijkheid. Bedenk daarbij dat mensen met een (beginnende) dementie soms niet m...

  • Posted On
Read more